Karl Stein

Karl Stein

Prusyalı siyaset adamı (Nassau 1757-Kappenberg, Westfalen 1831). Westfalen (1784) ve Domänen (1793) maden ocaklarını yönetti. «Filozoflarsın çömezi oldu, aydın despotluğun hayranıydı. Devlet bakanı olunca (1804), Prusya’nın Napolyon’a savaş açmasını istedi. Kralın çevresindekilerle anlaşamadığı için çekildi (ocak 1807). Bundan sonra Nassau muhtırası adını verdiği bir reform tasarısı hazırladı, Hardenberg’-in yerine getirilince bu tasarıyı teklif etti. Tjlsitt’ten sonra öç alma duygusunu alevlendirmek üzere Ekim fermanının çıkarılmasına önayak oldu (1807). Bu ferman köleliği git gide ortadan kaldırarak köylülere ve burjuvalara toprak sahibi olma iznini veriyordu. Vergi esasına göre yapılan seçimle belediyeler kurulmasına da çalıştı; Prusya Landtag’ma daha çok sayıda burjuvanın ve köylünün girmesini sağladı. Bu görüşleri junker’lerin önyargılarıyle engellendi, Napolyon onu uzaklaştırdı (1808). Prag’a sığındıktan sonra çarı Almanya’yı kurtarmağa teşvik ederek ona katıldı (o-cak 1813). Prusya devletlerini Königsberg’-de toplantıya çağırarak, landwehr’in kurulması yolunda karar aldırdı, sonra Bres-lau’ya giderek Friédrich-Wilhelm’i Ruslarla ittifak yapmağa ve savaşa girmeğe teşvik etti. Eyalet devletlerinin savunucusu olan Stein, tekrar iktidara gelmedi. Mo-numenta Germaniae’mn yayımını yöneten Almanya Tarih derneğini kurdu (1819). [L]

Yorum yazın