Karl Mannheim kimdir

Karl Mannheim kimdir – Karl Mannheim ideoloji
Karl Mannheim , alman, sosyologu (Budapeşte 1893 – Londra 1947). Heidelberg ve Frankfurt üniversitelerinde profesör oldu. Nazilerin iktidara gelmesinden sonra İngiltere’ye göç etmek zorunda kaldı ve London School of Economics’te pedagoji dersleri verdi.

Marksist öğreti ve weber’ci görev anlayışı Mannheim’ın düşüncelerinde ayrı bir yer tutar. Ona göre ideoloji, tarihin belirli bir anında, bir sosyal sınıfın çıkarlarının az çok aldatmacalı evrensefleştirilmesidir; fakat aydının görevi toplumun nesnel ve bilimsel yorumunu yaparak ve sınıf çatışmalarını bütün karmaşıklığıyle kavrayarak ideolojiyi aşmaktır. «Düzensiz kavganın üstünde» davranış ve toplumun organik bütünlüğünü kavrama tutkusu, Mannheim’ın «bilgi sosyolojisi» (Wissensoziologie) nazari-yesinin başlıca özellikleridir. Mannheim, sınıfları partizanlık zihniyetinden kurtarmağa çalışmış ve bu yoldaki çabası, alman sosyal demokrasisinin düşünce ve ideoloji alanında benimsediği siyaseti etkilemiştir. Başlıca eserleri: Bilgi Sosyolojisi Meselesi (1925); tdeologie und Utopie (İdeoloji ve Ütopya)

[1929]; Die Gegenwartsaufgaben der Sozio-logie (Günümüzde Sosyolojinin Görevleri) [1932]; Mensch und Gesellschaft im Zei-talter des Umbaus (Yenilikler Çağında İnsan ve Toplum) [1935]; Diagnosis of our Time (Zamanımızın Teşhisi) [1943]; Freedom, Power and Democratic Planning (Hürriyet, İktidar ve Demokratik Planlama) [ölümünden sonra yayımlandı, 1950]; Systematic Sociology (Sistematik Sosyoloji) [ölümünden sonra yayımlandı, 1957]. (m) Mannheim madeni, XVIII. yy.ın sonunda Similor*’a verilen ilk ad. (l)

Yorum yazın