Karl Joseph Eberth

Karl Joseph Eberth
alman hekimi ve bakterioloji bilgini (Würzburg 1835-Berlin-Halensee 1926). öğrenimini Würzburg’da yaptıktan sonra. Zürich ve Halle’de profesör oldu. Deri urları, raşitizm ve bunların kre-tinizmle ilişkileri hakkında çalışmalar yaptı. özellikle tifo basilini tanımladı ve bu basilin spesifik hastalık etkeni olduğunu ispatladı, basilin ayırma ve üretim metotlarını gösterdi.

Yorum yazın