Karamanlı Nizami

Karamanlı Nizami divanı – Karamanlı Nizami gazelleri
Karamanlı Nizami , türk şairi (Karaman, ? – ay.y. XV. yy. sonları). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’a çağrıldığı, çağının ünlü şairlerinden Ahmed Paşanın gazellerine başarılı nazireler yazdığı bilinir. Şiirlerinin incelenmesinden İran edebiyatını çok iyi tanıdığı anlaşılmaktadır. Nizamî’nin şiirlerinde akıcı ve sade bir dil, güçlü bir anlatım özelliği vardır. Bu şiirlerde halk deyimleri geniş bir yer tutar. Çağının en çok türkçe kavram kullanan şairlerinden biridir. Anlatımı oldukça renkli, hayal gücü geniştir. (M)

Yorum yazın