Kanuni Mehmet Bey

Kanuni Mehmet Bey , (Beykozlu Mehmed de denir), türk bestecisi (öl. İstanbul 1947). Müzikal Hümayundan yetişti. Latif Ağa ve Kanunî Edhem Efendiden ders aldı. Meşrutiyetin ilânından sonra (1908) Muzikai Hümayundan çıkarıldı. Adana’da ticaretle uğraştı, yeniden İstanbul’a döndü. Bir okula kapıcı olarak girdi. Kısa zaman sonra bu görevden ayrıldı. Ömrünün son yıllarını sıkıntı içinde geçirdi. Çeşitli makamlarda saz eserleri ve şarkıları vardır, (m)

Yorum yazın