Kalafat Mehmed Paşa

Kalafat Mehmed Paşa türk devlet adamı (Bulgaristan, 7 – Gelibolu 1782). Rusçuk yanı Çelebi Mehmed Ağanın çiftliğinde oıbacıyken istanbLİ’a geldi; Yeniçeri o-ağına girdi; çorbacılığa tayin edildi, bir ara görevinden alındıysa da yeniden çorbacı tayin edildi (1750). Bundan onra ocak kanunu uyarınca çavuş, başçavuş, Edirne aağasıve sekbanbaşı oldu 1768). Kul kethüdalığından yeniçeri ağalığına yükseltildi (1770). Ancak görevini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle azledilerek Tekirdağ’a sürüldü (1777). Sonra suçu bağışlanarak ikinci defa sekban-başı ve yeniçeri ağası oldu. Kısa bir süre sonra da Darendeli Mehmed Paşanın yerine sadrazamlığa tayin edildi (1778). 1779’-da görevinden alınarak Bozcaada’ya gönderildi; sonra Hanya muhafızlığına tayin edildi. Emekliliğini istediği için buraya gitmedi. Gelibolu’da oturmasına izin verildi. Halil Hamid Paşa sadrazam olunca Mehmed Paşa, vezirlik rütbesiyle Belgrad muhafızlığına tayin edildi. Bir süre sonra da emekliye ayrılarak Gelibolu’ya geldi, (m)

Yorum yazın