Kadızade Mehmet Efendi

Kadızade Mehmet Efendi, türk devlet adamı (XVI. yy.). Kırım Hani Mengli Giray tarafından Şah İsmail’e karşı kazanılan zaferi kutlamak için, Yavuz Sultan Selim’e gönderildi. Selim kendisini saraya aldı. Mısır fethinden önce nişancı; sonra defterdar oldu. Kanunî zamanında Hain Ahmed Paşa ile birlikte Mısır’a gönderildi (1522) ve onun veziri oldu. Ahmed Paşa isyan edince yeniçerilerle birleşerek onun ölümüne sebep oldu (1524). [m]

Yorum yazın