Jules Michelet Kimdir

Jules Michelet Kimdir – Jules Michelet Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Jules Michelet KimdirFransız tarihçisi ve yazarı (Paris. 1798-Hyeres. 1874).
Çocukluğu güçlükler içinde gecen ju-les Michelet,matbaacı olan babasının yanında mürettip olarak çalıştı. Charlemagne Lisesi’nde parlak bir öğrenim gördükten sonra üniversiteyi bilirdi. 1819’da edebiyat doktoru oldu ve 1821’de “agregasyon”unu verip. Paris’te Sainte-Barbe Koleji’ne öğretmen olarak girdi. Vico’nun Scienza Nuova (Yeni Bilim) adlı yapıtını fran-sızcaya çevirmesi ve Précis d’histoire modernei (Modern Tarih El Kitabı. 1827) yazması sayesinde Ecole Normale Supérieure^ (Yüksek Öğretmen Okulu) profesör olarak atandı. Ulusal Arsiv’in Tarih Bölümü başkanı oldu (1831) ve 1834-1836 yılları arasında. Sorbonne Üniversitesi’nde ders verdi. Bu yıllar Miclıelet’nin meslek yaşamının en verimli dönemi oldu. 1833’ten 1846’ya kadar Histoire de France’m (Fransa Tarihi) ilk allı cildini yayımladı. 1838’de Collège de France’a ahlak ve tarih profesörü atandı. Liberal ve demokrat bir kimse olan Michelet. ders kürsüsünü siyaset meydanı gibi kullanarak hükümeti eleştirdi. Bunun üstüne Ocak 1848’de görevinden uzaklaştırıldı. Şubat Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle kürsüsüne döndü, ama derslerinin gürültülü gösterilere yol açmasından ötürü görevinden yeniden uzaklaştırıldı. İkinci İmparatorluk’a bağlılık andı içmediği için Collège de France’da-ki yerinden ve Ulusal Arşiv’deki işinden oldu (1852). Yaşamının bu dönemi. felaketlerle dolu geçti (çocukları öldü, para sıkıntısı çekti); ama ikinci karısının anlayış ve sevgiyle desteklemesi sayesinde bunlara göğüs germesini bildi. Histoire de France’m geri kalan bölümünü (1855’ten 1867’ye kadar on bir cilt) de yayımladı. Bu yıllarda felsefe ve şiir havası taşıyan birçok yapıt ortaya koydu: L’Oiseau: (Kuş 1856); L’İnsecle(Böcek, 1857); l/Amour (Aşk. 1859); La Femme (Kadın. 1860); La Mer (Deniz, 1361); La Montagne (Dağ, 1868);La Bible de l’Humanité (İnsanlık İncili. 1864).
Michelet. 1870 savaşının ilan edilmesi sırasında İtalya’daydı ve yurtseverlik duygularıyla dolu bir broşür yayımladı; La France devant l’Europe (Avrupa Karşısında Fransa, 1871). Sağlığı bozulmaya yüz tuttu ve 9 Şubat 1874’te öldü.

BİR DESTANSI ŞİİR OLARAK TARİH

Fransız felsefecisi Hippolyte Taine, Michelet’yi bir ozan olarak görüyordu ve ondan sonra, Michelet’nin tarihinin, düzyazı olarak yazılmış bir “destansı şiiri”nden başka şey olmadığı yinelenip durdu. Bu değerlendirme, Michelet’nin yapıtının özellikle ikinci bölümü (Histoire de France’ ın Rönesans’tan Fransız Devrimi’ne kadar olan bölümü ve Fransız İhtilali Tarihi [Histoire de la révolution]) için geçerlidir. Ama Michelet’nin, felsefeci Cousin’in öğretisini benimsediğini ve tarihçi açısından “bir çağın ruhunun, yer, halk ve büyük adamlar gibi üç öğede dile geldiğini” akimdan çıkarmadığım unutmamak gerekir. Mi-chelot.bir halkın“dehası”m,“ruhu”-nu ortaya çıkarmak için “insan eylemlerinin her zaman geçerli olan yasalarını arar” ve bunu büyük bir sabırla gerçekleştirir. Yazmaya koyulmadan önce, ülkeyi gezer, anıtları görür, toprağı, iklimi, ırkları inceler, arşivleri karıştırır, metinleri okur, yasaları ve düşünceleri öğrenir. Bu. tür bir araştırma sonunda tarih, “geçmişin yaşamının tam bir yeniden dirilişi” haline dönüşür.

Michelet’nin lirik yetenekleri, yazışında dile gelir. Bir romantik olan Mi-chelel’de, şeyleri canlandıran bir dile getirme gücü, olayları imgelere ve varlıkları simgelere dönüştüren kuvvetli bir hayalgücü vardır. Sürekli olarak taraf tutar ve bu yüzden, kötü niyeti olmaksızın doğrulan değişikliğe uğratır. Bu nedenle Histoire de France bir yergi yazısı haline gelmiştir. Ama gene de bu yapıt, Fransız edebiyatının düzyazı türündeki başyapıtlarından biri sayılır.

Michelet’nin ayrıca yolculuk anılan, özyaşamöyküsüyle ilgili yapıtları, güncesi, vb. vardır.

Yorum yazın