Josiah Child Kimdir

Josiah Child Kimdir

Josiah Child (1630-1699)

İngiliz iktisatçısı, Merkantilist tir. Tacirlik müteahhitlik ve sarraflık yapmıştır. Modern bankacılığın babası sayılmaktadır. Çağının ünlü iktisat yazarlarındandır.

Donanmaya gıda maddeleri satarak servet yapmıştır. Doğu Hindistan Şirketinin büyük ortakları arasına geçmiştir. “Philopatris’’ imzasıyla Doğu Hindistan Şirketinin monopolcülüğünü ve Politikada söz geçirme girişimlerini savunmuştur. Şirketin yöneticiliğine seçilmiştir.

Hollanda’nın refah ve zenginliğini düşük faiz oranları ve nispeten serbest mübadele eğilimli bir ticaret politikası uygulamasına bağlı görmüştür. İngiltere de benzer bir para ve dış ticaret politikası izlemesini önermiş; ancak sömürgeler ticaretinde anavatanın iş adamları tekeline bırakılmasını istemiştir.

Nüfus artışının refah, zenginlik ve güç kaynağı olduğunu ileri sürmüştür.

Londra’nın bankalar caddesi olan Lombard Street’de ailesinden miras kalan bir kuyumcu firmasını işletmiştir. Burada bankerlik yapmış ve müşterilerinden mevduat kabul etmiştir. Altın ve gümüş mevduata karşı sarraf ve bankerlerin verdikleri makbuzun para gibi kullanılmasıyla ortaya çıkan firsatı ilk değerlendiren iktisatçıdır. Ödeme taleplerini karşılayacak bir kasa ihtiyatı bulundurmaya dikkat ederek, kredi isteyen tacirlere altın ve gümüş yerine goldsmiths’ notes (makbuz) verdiği gibi, üzerine çek keşide edebilecekleri borçlu cari kredi hesabı da açmıştır. Aynı yöntemi öbür sarraf ve bankerler de uygulamışlardır. Kredi hacminin altın ve gümüş mevduatını kat kat aşmasıyla, bankerler açıktan emisyon yapmak ve satın alma gücü yaratmak fırsatım elde etmişlerdir.

Bankerlerin aldıkları mevduatın kat kat üstünde kredi açmak olanağını bulmaları, faiz oranlarının düşmesini sağlamıştır. Kredi faizinin mevduata ödenen oran düzeyine, hatta altına indiği olmuştur. Josiah Child, 1668 de yazdığı .Ticaret ve Para Faizi konulu yapıtında bankerlerin satın alma gücü yaratma tekniğini açıklamış, faiz oranlarının niçin düştüğünü anlatmış ve düşük faizin ticareti canlandırdığını belirtmiştir.

Yorum yazın