Joseph Goebbels Kimdir

Joseph Goebbels Kimdir , Joseph Goebbels Sözleri , Joseph Goebbels Propaganda Teknikleri hakkında bilgiler.

Alman siyaset adamı.(Rheydt 1897-Berlin 1945). Soydan katolik ve doğuştan sakat olan Goebbels, ilkin edebiyata ve gazete yazarlığına merak sardı; polemik alanında kendini gösterdi. 1922’de Gregor Strasser’in etkisiyle nasyonal sosyalizmi benimsedi. 1926’da, partinin Berlin’de il başkanlığına getirildi. Başkenti nasyonal sosyalizmin ardına takmayı başardı, bir yandan da Der Angriff (Saldırı) adlı dergiyi yönetti (1927-1933). 1928’de partinin propaganda şefliğine getirildi ve Hitler tarafından alman halkını siyasî ve psikolojik bakımdan etki altına almakla görevlendirildi ve 1933’te, bu iş için, Volksaufklarung und Propaganda (Halkı Aydınlatma ve Propaganda) bakanlığının başına getirildi, ölünceye kadar da bu görevden ayrılmadı. 1938’de, bakanlardan von Rath’ın öldürülmesinden sonra havralara ve yahudi evlerine karşı girişilen kundakçılık ve yağma akınını yönetti. Hitler’e korü- körüne bağlı olarak propagandayı, güçlü araçlardan (özellikle basınla radyodan) yararlanarak, gerçek bir teknik haline getirdi ve böylece alman halkını avucunun içine aldı. 1944’te, topyekûn harbin yönetimiyle görevlendirildi. Almanya’nın darbe üstüne darbe yediği o dönemde, gizli ve bilinmedik silâhlar üstüne olmadık haberler uçurarak, halkın maneviyatını güçlendirmege çalıştı. Vasiyatnamesinde kendisini Reich’e başbakan adayı gösteren Hitler’e sonuna – kadar bağlı kaldı; Berlin’de son sokak savaşları verildiği sırada, bütün ailesiyle birlikte zehir içerek intihar etti. Bellibaşlı eserleri: Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei (Kaiserhof’tan Reich Şansölyeliğine) [1934] ile Tagebücher 1942-1943 (1942-1943 Günlüğü) [1948’de yayımlandı], (l)

Etiketler: ,

Yorum yazın