John Napier

John Napier kimdir – John Napier hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
John Napier , Merchiston baronu, iskoçyalı matematikçi, logaritmanın mucidi (Merchiston, Edinburgh yakınları 1550 – ay.y. 1617). Sayı hesaplarını basitleştirecek bir yol ararken, önce Neper cetvelleri diye bilinen, üzerlerine rakamlar yazılmış küçük değnekler yardı-mıyle yapılan bir çarpma veya bölme metodu buldu. 1614’te yazdığı Mirifici Loga-rithmorum Canonis Descriptio (Logaritma Kurallarının Tanımı) adlı eserinde aritmetik ve geometrik dizinin karşılaştırılmasıy-le, matematiğe logaritma kavramını getirdi. Günümüzdekilerden farklı olarak kurulan bu diziler, logaritmayı, sayının azalan bir fonksiyonu olarak tanımlıyordu.

Oxford üniversitesi matematik profesörü Briggs, Napier’in icadını benimsedi ve âdi logaritma cetvellerinin hazırlanmasıyle ilgili düşüncelerini Napier’ye açıklamak i-çin Edinburgh’a gitti. Napier, 1618 ve 1624’te kusursuz iki logaritma cetveli yayımladı. Çok sayıdaki eserleri arasında en önemlisi, bazı hesap makinelerinin temel ilkelerini veren Rabdologiae Seu Numerations per Virgulas Libri duo’duı (Değnek Hesabı veya Rakamlanmış Değnekler Üzerine İki Kitap) [1617]. (L)

Yorum yazın