John Milton Kimdir

John Milton Kimdir – John Milton Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

John Milton Kimdirİngiliz ozanı (Londra, 1608-Londra, 1674).

Dindar ve kültürlü bir burjuva ailesinden gelen John Milton, Saint-Paul Okulu’nda köklü bir klasik eğitim gördü, 1625 ’te Cambridge Üniversitesi’n-de Christ’s College’e girdi. İlk önemli yapıtı On the Morning of Christ ‘s Na-tivity’yi (İsa’nın Doğduğu Sabah Üstüne, 1929) ve felsefi nitelikteki şiirlerinden Allegro’yu (1631) bu dönemde yazdı. 1632’de üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, babasının Hor-ton’daki (Buckingham kontluğu) kır evine çekilerek klasik kültüre yönelik çalışmalarını sürdürdü; ayrıca fran-sızca ve İtalyanca öğrenmeye yöneldi. 1632-1638 yıllan arasında gerçek değerleri ancak XIX. yy’da anlaşılan lirik başyapıtlarını yazdı; II Penserö-so (1632); Arcades (1633); Comus (1634)-J.ycidas (1637). Daha sonra gittiği Fransa ve İtalya’da on altı ay kaldı, Rönesans döneminin güzellik ve duygularım iyice tanıma olanağım bulduğu bu yerlerde latince ve İtalyanca şiirler yazdı.

1639’da Londra’ya döndüğünde, şiir alanındaki etkinliklerini bir yana bırakarak siyasal ve dinsel kavgalara karıştı. Uzlaşmaz püritenlerin partisine katıldı ve “Ingiliz Devrimi “nin yılmayan savunucularından oldu.
Cromwell tarafından korunan Milton, dışişleri bakanlığı müsteşarlığına atandı ve yoğun bir etkinlik içine girdi. 1640-1660 yılları arasında, siyaset ve din alanındaki etkinliklerine ilişkin birçok düzyazı yapıt da verdi: Tractate of Education (Öğretim Üstüne İnceleme, 1642); Areopagitica (1644); Eikonoklastes (İkona Kırıcı, 1649); The Tenure of Kings and Magistrates (Kralların ve Yöneticüerin Görev ve Yetkileri, 1649); vb. 1652’ye doğru görme yeteneğini yitiren Milton, iktidar değişikliği olunca dışişleri bakanlığındaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Restorasyon döneminde hapse girdi ve çıktı (1660). Bundan sonraki yaşammda kendim şiir yazmaya verdi. 1667’de ölümsüz şiiri Paradise Lost’u (Yitik Cennet) yayımladı. Kutsal Kitap’tan esinlendiği bu yapıtında, klasik bir üslup kullandı. On iki bölümden ve uyaksız dizelerden oluşan bu destansı şiirde “ilk günah” konusunu işlerken Öte Dünya, Yeryüzü ve Gökyüzü’nün iç içe geçtiği bir kaos ortamını da yarattı. Kayıp Cennet’i, 1671’de yayımladığı Paradise Regained (Yeniden Bulunan Cennet) ve Samson Agonistes (Can Çekişen Samson) adlı iki yapıtı izledi. Bunlardan Paradise Regained, Aziz Luka’mn Incil’indeki gibi şeytana uymayı dile getiren bölümlerin yer aldığı dört kitaplık bir destansı şiir biçiminde ortaya konmuştur. Bir Yunan trajedisi yapısındaki Samson Agonistes ise, beş perdelik dramatik bir şiirdir ve Tanrı’nm üstünlüğünü yücelten bir koro şarkısıyla son bulur. 1667’de şiir yazmaya ara veren ve 1674’te Londra’da ölen Milton, döneminin İngiliz lirik ozanlarından ilki ve modern epik ozanların en büyüğüdür. Lirik üslubunda, tümüyle Eskiçağ’dan kaynaklanmasına karşın, kusursuzluk arayışı, anlatımda ölçülülük ve yalınlık göze çarpar.

Yorum yazın