John Maurice Clark Kimdir

John Maurice Clark Kimdir

John Maurice Clark (1884-1963)

Amerikalı iktisatçı John Bates Clark’ın oğludur.

Tam rekabet koşullarının ne teoride, ne de pratikte geçerli olamayacağını ortaya koymuştur. Bunun yerine işlerlikli rekabet kavramını önermiş, bu kavramı alıcı ve satıcı tercihleri açısından tahlil etmiştir.

Maliyet ve fiyat ilişkilerini incelemiştir. Sosyal maliyet ve işletme maliyeti kavranılan ayrımını yapmıştır. Maliyet kavramının iktisatçılar ve muhasebeciler açısından aynı olmadığına dikkati çekmiştir.

Statik model teorilerinin yetersizliğini ortaya koymuştur. Piyasa ekonomisinin dinamik realiteleri ile statik sistem tahlilleri arasındaki boşluğu doldum maya çalışmıştır.

Kapitalist sistemin esnek ve dinamik olduğunu, bireysel özgürlüğe açık bulunduğunu, insanlara daha üstün refah koşullan sağladığını ve dolayısıyla yıkılmayacağını ileri sürmüşür. Manchester sisteminin ya da Karl Mary’m doktrin yörüngelerine girmeksizin sorunları pragmatist yaklaşımla değerlendirmiştir.

Yorum yazın