John Bates Clark Kimdir

John Bates Clark Kimdir

John Bates Clark (1847-1938)

Amerikalı iktisatçı. Kariyeri iki döneme ayrılır. Birinci dönemde, yazılan Alman Tarihçi Okulunun etkisi altındaydı. 1885 de yayınladığı Philosophy of Wealthde klasik rekabet kavramını eleştirmiştir. Rekabetin adaletli dağıtım ve paylaşım sağlayacak bir sistem olmadığını ileri sürmüştür. Ancak Stanley Jevons’un nihai fayda kavramına çok yakın sayılabilecek bir rekabet değerinin fiili yaran teorisini oluşturmuştur.

İkinci dönem; 1899 da yayınladığı Distribution of Wealth başlıklı kitabıyla başlamıştır. Bu dönemde klasik üretim faktörleri kavramını eleştirmiştir. “Rekabet fiyatı” kavramını yeni bir yaklaşımla tahlil etmiştir. Üretim faktörlerini gelirini marjinal faktör prodüktivitesinin belirleyeceğini yazmıştır. Malın marjinal faydasına göre fiyatının oluştuğunu, bu bakımdan marjinal yarar ölçüsüne göre oluşan rekabet fiyatının adaletli dağılımı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür. Marjinal yarar etkisinde oluşan fiyatın geriye doğru projeksiyonu sonucu, faktörlerin üretime katkısını ölçmenin mümkün olabileceğini düşünmüştür. Faktör gelirinin üretime yaptığı katkısına bağlı bulunduğunu savunmuştur.

Yorum yazın