Johann Reuchlin

Johann Reuchlin

Alman hümanisti (Pforzheim 1455 – Bad-Liebenzell 1522). Paris’te Yunanca, Poitiers ve OrlĞans’da hukuk ve Friedrich IIl’ün hekiminden İbranîce öğrendi. Friedrich IH’ten soyluluk unvanı aldı (1492), 1501’e doğru Schwaben birliğine yargıç oldu. Kabala’yı inceleyen Reuchein ile imparator Maximilien’den ibranîce kitapların ortadan kaldırılmasını isteyen Köln dominikenleri arasında bir çatışma patlak verdi. 1510’da kendisine düşüncesi sorulunca Reuchlin, yalnız, Incil’i aşağılayan yazıların ortadan kaldırılmasını kabul etti, Kabala ile* Talmud’un yararlı olduğunu öne sürdü ve 1511’de Augenspiegel (Göz Aynası) adlı inceleme yazısında bu fikrini destekledi. Reuchlin’in dostları (meselâ J. Jöyer ve U. von Hutten) Epis-tolae Obscurorum Viorrum (Meçhul Adamların Mektupları) [1515] adlı eserde eğlenceli bir dille Reuchlin’in rakipleriyle alay ettiler. Mainz engizisyonu Reııchlin’in davasına baktı. Papa yalnız kararı değiştirmekle yetindi. Reuchlin, Erasmus ile birlikte, Batı’da ibranîce ve Yunanf inm incelenmesine öncülük etti. De Rndimentis Hebraici (ibranîce Denemeler) [1506] adlı eseri uzun süre temel oser olarak kaldı. Yunancanın Erasmus’un öğrettiğinden değişik bir şekilde telaffuz edildiğiri öne sürdü ve modern Yunancaya çok daha fazla yaklaştı. Reuchlin, latince hümanist dramlar da yazdı. (L)

Reuchlin usulü. Leng. Erasmus usulüne karşıt olarak, Reuchlin’in Avrupa’ya getirdiği ve modern Yunanlıların telaffuzuna benzeyen klâsik yunanca telaffuz sistemi.

Yorum yazın