Johann Philipp Stadion

Johann Philipp Stadion

Avusturyalı siyaset adamı (Mainz 1763 -Baden, Viyana yakınlan 1824). İsveç’te(1787), Londra’da (1790-1793), Berlin’de (1801) elçilik yaptı, burada Viyana ile iyi ilişkiler kurulmasını sağladı, daha sonra elçi olarak gittiği Rusya’da (1803) üçüncü koalisyonun kurulmasında önemli bir rol oynadı. 1806’da dışişleri bakanı oldu. Arşidük Kari ile birlikte Rusterlitz’in öcünü almak için bir milis ordusu meydana getirdi fakat savaşa girmeyi erteleyerek, Talleyrand ile görüşmelere girişti, arabuluculuk teklifinde bulundu (1807) ve Avrupa kıtasının ablukasına katıldı. Fakat imtiyazlara dokunmak istemedi, aydın bir despot gibi davrandı, özellikle İktisadî gelişmelerle ilgilendi. Wagram’dan (1809) sonra yerini Mettemich’e bırakarak istifa etti. Rusya ve Prusya hükümdarlarının yanına elçi oLarak (1813) gönderildi, Châtillon kongresine katıldı (1814), sonra maliye bakanlığına getirildi. (L)

Yorum yazın