Joan Miro Ferra Kimdir

Joan Miro Ferra Kimdir – Joan Miro Ferra Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Joan Miro Ferra Kimdirİspanyol ressamı, gravürcüsü ve seramikçisi (Barselona 1893- Palma, Mallorca, 1983).

Barselona’daki Güzel Sanatlar Okulu’nda üç yıl süreyle öğrenim gören Joan Miro 1912’de gene Barselona’da bulunan Francisco Gali Akademisi’ne girdi; bu arada çağdaş resmin büyük akımlarım, izlenimciliği ve fovizmi öğ-rendi.l918’de,Barselona’da Dalmau’ da açmış olduğu ilk sergi doğal olarak fovizmi benimsemiş sanatçıların ve Van Gogh’un (Ricart’ın Portresi,

1917) etkisini yansıtıyordu. Bir yıl sonra, Paris’e gitmeye karar veren sanatçı, bu kentte kaldığı sırada (Mart-Haziran 1919) yurttaşı Picasso’yla tanıştı. Bu büyük ustadan cesaret alarak 1920’de Paris’e yerleşti; ama yaz aylarım Ispanya’da ailesinin malikânesinde geçiriyordu. Bu arada, o dönemdeki resminin doğalcı nitelikte olmasına karşın, kübizmden mizacına pek uymayan bu resimsel anlatım formülünü edindi; aym tarihlerde Pierre Reverdy, Tristan Tzara, Max Jacob gibi ozanlarla dostluk kurdu ve dadacılık hareketinin başlıca gösterilerine katıldı.

PARİS’TEKİ İLK SERGİ
Miro Paris’teki ilk sergisini 1921’de La Licorne Galerisi’nde açtı; ama girişimi ticari açıdan başarısızlıkla sonuçlandı ve bunu bir yoksulluk dönemi izledi. 1923-1924’te yapmış olduğu Sürülmüş Toprak adlı tablosunun, resim alanındaki yapıtları arasında özellikle anlamlı bir rolü vardır; hem sanatçının bundan böyle gerçekleştireceği ürünlerin habercisi sayılır, hem de, kısa bir süre sonra André Breton’un “Miro’nun alt edilmez” olduğunu kabul edeceği (Le Surréalisme et la peinture [Gerçeküstücülük ve Resim], 1928)“alam” belirtir. Tablo değişik planlara göre düzenlenmiştir, ama Arlequin Karnavalı (1924) adlı yapıtmdaki yılansı hareketli formüllerin kaynaşması, derinliksiz bir uzamdaki lekelerin ve kıvrıntılı çizgilerin şeytanca oyunlarının habercisidir. Miro’nun gerçeküstücüler topluluğunun birçok üyesiyle dostluk kurması 1924 yılına rastlar. Sanatçı, 1925’te Pierre Galerisi’nde düzenlenen ve büyük başarı sağlayan sergisinden ve Hayali Manzaralar (1926-1927) ile Hollanda ’da Bir Ev İçi (1928) adlı yapıtlarım gerçekleştirdikten sonra, 1929’da ilk yapıştırma kâğıtlarını yaptı, 1930’da da bunları Braque, Picasso, Max Ernst’in kolajlarıyla birlikte Paris’te sergiledi. Bu arada Tristan Tzara’mn Arbre des Voyageurs’ünü (Yolcuların Ağacı, 1930) resimlemek amacıyla ilk taşbasmalarım ve Georges Hugnet’nin Enfances’ı (Çocuklar, 1933) için ilk ofortlarını gerçekleştirdi.
YARATILAR

îspanya’da iç savaş patlak verdiği sırada ülkesinde bulunan Miro, İspan-ya’dan ayrılarak Fransa’ya döndü. 1937’de Paris Uluslararası Sergisi’ne katılarak İspanya Cumhuriyeti pavyonunu büyük bir duvar resmiyle süsledi: Ekin Biçen Adam. Ocak 1940’ta Varengeville-sur-Mer’de (Fransa Constellations (Takımyıldızlar) adı altında bir araya getirilmiş olan 22 taş-basma dizisinin yapımına girişti ve diziyi Alman birliklerinin derlemesi karşısında zorunlu olarak sığındığı Mont-roig ve Mallorca’da tamamladı. 1944’te Miro, Artigas ile birlikte seramik çalışmalarına başladı.

A.B.D’ne yaptığı ilk yolculuktan sonra, 1947’de Pierre Matisse Galerisi’nde ve New York Modern Art Müze-si’nde yapıtlarım sergiledi. Artık iyice üne kavuşmuştu.

1950’de Harvard Üniversitesi kendisinden bir duvar resmi yapmasını is tedi. Yedi yıl sonra Paris’teki Unesco binaları için iki seramik pano gerçekleştirdi: Ay Duvarı ve Güneş Duvarı. 1960’ta Harvard Üniversitesi için Ar-tigas ile birlikte, yeni bir çabşma olan ve Barselona, Paris, New York’ta sergilenen, seramikten büyük bir duvar panosu gerçekleştirdi.

Bu tarihten sonra Miro bütün zamanını Mallorca ve Paris arasında geçirdi. Paris’teki Art Moderne Müzesi 1962’de, ulusal müzeler topluluğu da 1974’te yapıtlarından oluşan önemli bir retrospektif sergiyle sanatçıyı onurlandırdı.

Yorum yazın