Jean Rostand kimdir

Jean Rostand kimdir, hayatı eserleri ve sözleri
Jean Rostand , fransız biyoloji bilgini ve yazarı ( 1894 -1977). Edmond Rostand’ın kardeşidir. Hayatını bilimsel deneyler ve edebî çalışmalarla geçirdi, özellikle sunî partenogenez (döllenmesiz üreme), ginoge-nez, yumurtanın soğutulmasıyle elde edilen kromozom bölünmesi, kurbağalarda kalıtsal olarak veya sonradan meydana gelen anormallikler, hücrelerin saklanması konularında araştırmalar yaptı. Bilimle ilgili eserler, psikolojik ve ahlâkî denemeler, tarihi incelemeler, biyografiler, hayvanların hayatiyle ve felsefî düşüncelerle ilgili eserlerden meydana gelen elliyi aşkın kitap yayımladı. Fransız kamuoyuna genetiği, yani kalıtım ve soyaçekim bilimini tanıtmayı başardı. Biyoloji biliminin kültürel değerini ve insan hayatındaki yerini göstermek amacıyle, bu bilimin temel kavramlarını aydınlığa kavuşturarak yaygınlaştırdı. Bundan dolayı, 1960 yılında, eserlerinin tümü için Kalinga ödülüne lâyık görüldü (Halka Bilim Yayma Milletlerarası ödülü). Başlıca eserleri, insan (L’Homme) [1941], La Biologie et ¡’Avenir Humain (Biyoloji ve İnsanın G’eleceği) [1950], Notes d’un Biologiste (Bir Biyoloji Bilginin Notları) [1954], La Vie (Hayat) [A. Tétry ile birlikte, 1961]. (L)

Yorum yazın