James Stanhope

James Stanhope

İngiliz generali ve siyaset adamı (Paris 1673-Londra 1721). 1695’te orduda görev aldı. 1708’de Ispanya’daki İngiliz kuvvetleri başkumandanlığına getirildi. 1710’da Minorca’-yı ele geçirdi. Fakat bu yarımadada büyük başarısızlıklara uğradı ve Brihuega’ya teslim olmak zorunda – kaldı. 1712’de İngiltere’ye geri dönünce whig partisinin yöneticileri arasına katıldı. 1714’te bakan oldu. İngiliz diplomasisinin temsilcisi olarak birçok başarılı iş (Fransa ve Birleşik Eyaletlerle Üçlü İttifakın yapılması [1717], sonra Avusturya’yı da aralarına katarak Dörtlü İttifakın kurulması [1718] ve Baltık kıyısında barışın yeniden sağlanması [1720-1721]) yaptı. Fakat Güney Denizi kumpanyası skandalı tedbirsizliğini ortaya koydu ve itibarını yok etti.

Yorum yazın