James Clerk Maxwell kimdir

James Clerk Maxwell kimdir – James Clerk Maxwell hayatı ve buluşları hakkında bilgiler
James Clerk Maxwell , iskoçyalı fizikçi (Edinburgh 1831 – Cambridge 1879). Faraday’ın öğrencisiydi. Yirmi beş yaşındayken Aberdeen’de ders vermeğe başladı; 1865’-e kadar Londra’da King’s College’de profesörlük yaptı. Sonra iskoçya’da, Gleanlair’-deki malikânesine çekildi, orada beş yıl süreyle kendisini inceleme ve düşünmeye verdi. Cambridge’deki Cavendish laboratuvarı-nın kurucusu, Devonshire dükü, onu 1871’-de bu kuruluşun yönetimiyle görevlendirdi. Bundan sonra tamamıyle bilimsel teşkilâtlandırma ve idarecilikle uğraştı. Gauss’-un hatalar kanununa uygun şekilde molekül hızlarının dağılımını inceleyerek gazların kinetik teorisini kurmağa çalıştı ve 1860’-ta, aynı sıcaklıkta, moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin yapılarına bağlı olmadığını gösterdi. İç sürtünme konusunda yaptığı ölçmelerle ortalama serbest yolun değerini buldu. 1862’de değişken bir elektrik alanının etkisindeki dielektrik cisimlerde görülen «yer değiştirme akımı» kavramını ortaya attı. Bir devrenin bir magnetik alan içinde yer değiştirmesiyle meydana gelen elektromagnetik işin genel formülünü kur-du. Işığın, bir elektromagnetik sarsıntının yayılımı ile ışık arasında bir hız özdeşliğinin gösterilmesinden türeyen elektromagnetik teorisini ortaya koyarak (1865) ün yaptı.

1868 ve 1869*da deneyler yardımıyle mutlak iki sistemdeki elektrik birimleri arasındaki oranın ışığın hızına eşit olduğunu denetledi. 1873’te elektromagnetik alanın genel denklemlerini verdi. Magnetik daral-ma’yı keşfetti, ayrıca Crookes radyometresindeki dönme olayını açıkladı. Başlıca e-serleri: On Physical Lines of Force (Kuvvetin Fiziksel özellikleri üstüne) [1861]; Dynamical Theory of the Electromagnetic Field (Elektromagnetik Alanının Dinamik Teorisi) [1865]; Theory of Heat (Isı Teorisi) [1871]; Treatise on Electricity and Magnetism (Magnetizma ve Elektrik Üstüne inceleme) [2 cilt, 1873]; Matter and Motion (Madde ve Hareket) [1876]. (l) MAXWELL (sir John Grenfell), İngiliz generali (Aigburth, Liverpool 1859 – Capetown 1929). Süveyş kanalına karşı yapılan türk-alman taarruzu sırasında (1915) mısır kuvvetlerine kumanda etti. Kanal boylarına 35 000 asker yerleştirdikten başka İngiliz ve fransız kuvvetleriyle de tahkim etti, Mısır’daki İngiliz ordu mevcudunu 150 000’e çıkardı. Bu suretle Cemal Paşanın giriştiği Kanal seferini durdurdu. (Bk. kanal seferİ.) Sonra İrlanda ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi (1916). [ml] Maxwell kanunu. Elektromagnetizma. Bir magnetik alan içine yerleştirilmiş devrenin yer değiştirmesi halinde elektromagnetik kuvvetlerin yaptığı işi veren kanun: akım şiddeti I, devrenin yer değiştirmesi sırasında kestiği indükleme akışı A $ ile gösterilirse, iş W = IA * denklemi ile verilir. Kapalı devre için W = I (i2 — $1) yazılabilir; burada $1 ve $2, ilk ve son konumunda devreden geçen indükleme akılarıdır. (l)

Yorum yazın