Jacques Soustelle

Jacques Soustelle

Fransız siyaset adamı ve etnoloğu (Montpellieır 1912-1990) (Felsefe okudu (1932), Orta Amerika’da bilimsel çalışmalar yaptı (1932-1939) ve Aztekler etnolojisi üstünde çalıştı: La Famille Otomi-Pame du Mexique Central (Orta Meksika’da Otomi-Pame Ailesi) [1937]; 1938’de Musée de l’Homme’un müdür yardımcılığına ‘ getirildi. Antifaşist Aydınlar birliği yöne-1 ticileri arasına katıldı. 1940’ta Londra’ya De Gaulle’ün yanma gitti; Latin Amerika’daki çeşitli görevlerden sonra Gizli Servis ve İstihbaratın başına getirildi (temmuz 1942). Cezayir özel servis genel yönetim başkanı (kasım 1943), Bordeaux’da cumhuriyet komiseri (1944), istihbarat, sonra da sömürgeler bakanı (1945) ve Mayenne milletvekili (1945-1946) oldu. R.P.F.’nin (Fransız Halk topluluğu) genel sekreterliğine (1947-1952) getirildi, Rhöne’dan miletvekili seçildi (1951 -1958). Cezayir genel valisi (ocak 1955-şubat 1 1956) oldu. Cezayir’in, Fransa’ya mal edilmesi lehindeki tutumuyle halkın çok tut-f tuğu bir kişi haline geldi. Molet hükümeti k tarafından geri çağınlınca, Fransa’da büyük gösterilerle karşılandı. General de Gaul-le’un iktidara dönmesinde önemli rol oynadı. İstihbarat bakanlığına getirildi (temmuz 1958); kasımda U.N.U.’den (Yeni Cumhuriyet birliği), Rhône milletvekili seçildi, ocak 1959’da, denizaşırı illerin işleriyle görevli devlet bakam oldu. De Gaulle’ün, Cezayirin kendi kaderini kendi tayin etmesi görüşünü benimsemesi üzerine, muhalefete geçti. Şubat 1960’ta istifasını verdi, sonra da kurucularından biri olduğu U. N.R.’den atıldı (nisan); ondan sonra rejime düşmanlığını daha açık şekilde belirterek Fransadan ayrıldı. Yabancı ülkelere sığın-dıysa da, mart 1967 seçimlerinde Lyondan (üçüncü bölge) adaylığını koydu fakat seçilmedi. Başlıca eserleri: Envers et Contre Tout (Herkesle Birlikte, Herkese Karşı) [direniş hatıraları 1947-1950]; Aimée et Souffrante Algérie (Sevilen ve Acı Çeken Cezayir) [1956]; L’Espérance Trahie (Kırılan Umut) [1962]; Sur une Route Nouvelle (Yeni Bir Yolda) [1964]; L’Art du Mexique Ancien (Eski Meksika Sanatı) [1966]; Mexique et les Quatre Soleils (Meksika ve Dört Güneş) [1967],

Etiketler:

Yorum yazın