Jacques Rueff kimdir

Jacques Rueff , fransız iktisatçısı ( 1896 -1978). École Polytechnique’te okudu (1919-1921), maliye genel müfettişi (1923), Milletler Cemiyeti Sekreterliği İktisat ve Maliye dairesi üyesi (1927-1930), Londra’da Fransa büyükelçiliği malî müşaviri (1930 -1936), Maliye bakanlığında Para fonu yöneticisi (1936-1939), Banque de France’m ikinci yöneticisi (1939-1940) ve olağanüstü görevli devlet danışmanı (1936-1939) oldu. Almanya ve Avusturya İşleri İktisat ve Maliye delegasyonuna (1944), Paris Onarım konferansına (1945), Brüksel Müttefiklerara-sı Onarım ajansına (1946-1952) başkanlık etti; 1952’de Avrupa Kömür Çelik birliği, sonra Ortak Pazar Adalet divanı hâkimi oldu. 1958’de İktisadî ve Malî Reform Eksperler komitesi başkanı, 1960’ta İktisadî yayılmayı önleyen engellerin ortadan kaldırılması için kurulan komitenin ikinci başkanlığına getirildi. Para güçlüklerine son verilmesi ve dünyanın yeni bir İktisadî bunalıma düşmemesi için altın fiyatının yükseltilmesini öngörüyordu. Siyasal Bilgiler okulunda (1930-1940), sonra Siyasal İncelemeler enstitüsünde (1945-1948) profesörlük yaptı. Başlıca eserleri: Des Sciences Physiques aux Sciences Morales (Fizik Bilimlerden Manevî Bilimlere) [1922], Théorie des Phénomènes Monétaires (Parasal Olgular Teorisi) [1927], L’Ordre Social (Sosyal Düzen) [1945], Epît-re aux Dirigistes (Güdümlü İktisat Taraftarlarına Mektup) [1949], Discours aux indépendants (Bağımsızlara Nutuk) [1951], Les Dieux et les Rois (Tanrılar ve Krallar)

Yorum yazın