Jacques Prevert Kimdir

Jacques Prevert Kimdir

Fransız ozanı ve senaryo yazarı (Neuiliy-sur-Seine, 1900-Omonville-la-Petite, 1977)

Gerçeküstücülüğe ilgi duyan Jacques Prévert, 1925-1929 yılları arasında bu akımın etkinliklerine katıldı ve M. Duhamel, Y. Tanguy, A. Breton ve L. Aragon gibi söz konusu akıma bağlı sanatçı ve ozanlarla dostluk kurdu. Bu etkinliklere katıldıktan sonra da en bayağı bir gerçekliği bije en basit yollarla değiştirerek alışılmamış bir güzelliğe dönüştürebilme yeteneğini ortaya koydu. Aynı tutumu her zaman için koruyan Prévert, bunu ozan, tiyatro yazarı ve şanson yazarı olarak da geliştirdi.
Souvenirs de Famille ou l’Ange Gardien (Aile Anılan ya da Koruyucu Melek, 1930) adlı yapıtı, Bil’ur dergisinde yayımlandı. 1932-1936 yıllan arasında Octobre topluluğunun tiyatro etkinliklerine katıldıktan sonra, jean Renoir için senaryolar [Le Crime de M. Lange [Bay Lange’m Cinayeti], 1935), Marcel Camé.için senaryo ve diyaloglar [Drôle de drame [Tuhaf Oyun], 1937; Sisler Pıhtımı [Quai des brumes], 1938; Son Ümit [Le jour se lève], 1939; Gece Ziyaretçisi [Les visiteurs du soir], 1942; Les Portes de la nuit [Gecenin Kapıları], 1946) yazdı. Birçok gazete ve dergide yayımlanmış olan şiirlerini Paroles (Sözler, 1948) adlı kitapta topladı. Daha sonra Spectacle (Gösteri, 1951), La Pluie et le beau temps (Havadan Sudan, 1955), kolajların yer aldığı Fatras (Karmakarışık, 1966), Choses et autres ’u (Şey-
ler ve Başkaları, 1972) yayımladı. Şiirlerinden pek çoğu [Les Feuilles Mor-tes [Ölü Yapraklar], 1946; vb.) Macar bestecisi joseph Koşma tarafmdar bestelenen Prevert, gerçek üstücülüğün çarpıcı, beklenmedil benzetmelerini, halk edebiyatımı alaycı zekâsıyla kaynaştırmayı biler bir ozandır. Tam anlamıyla gerçeküs-tücü şiirler yazdığı söylenemez Prevert, gerçeküstücülük ve dadacılık akımlarının etkilerini, şakacı Fransız şiir geleneğinin etkileriyle kaynaştırmış ve böylece özgün bir şüı anlayışı oluşturmuştur. Şiirlerde zorbalığa, baskıya, ikiyüzlülüğe, gösterişe dayalı bir kültüre ince bir alaya tutumla karşı çıkmıştır. Sert, saldırgan bir eleştirinin yanında nükteli ama yalın bir anlatıma başvurmuş, konuşurmuş gibi yazmayı yeğlemiştir. Gene şiirlerinde yer yer argolu bir dil kullanmış, beklenmedik imgelerden yararlanmıştır

Yorum yazın