Jacques Maritain

Jacques Maritain , fransız filozofu (Paris 1882 -Toulouse 1973). Stanislas kolejinde (1912-1916) felsefe, Katolik enstitüsünde modern felsefe dersleri verdi. Vatikan’da Fransa elçisi (1945-1948), Toronto Ortaçağ incelemeleri enstitüsünde ve Princeton üniversitesinde profesör oldu. Eserleri: la Philosophie Bergsonienne (Bergson Felsefesi)

[1913]; Art et Scolastique (Sanat ve Skolastik) [1920]; Saint Thomas (Aziz Thomasso) [1921]; Eléments de Philosophie (Felsefe öğeleri) [1923]; Primauté du Spirituel (Ruhanî İktidarın Üstünlüğü) [1927]; Religion et Culture (Din ve Kültür) [1930]; Les îles (Adalar) [1932]; La Philosophie de la Nature (Tabiat Felsefesi) [1935]; Science et Sagesse (Bilim ve Bilgelik) [1935]; Les Juifs Parmi les Nations (Milletler İçinde Yahudiler) [1938]; Situation de la Poésie (Şiirin Durumu) [1938]; De la Justice Politique (Siyasî Adalet Üstüne) [1940]; Christianisme et Démocratie (Hıristiyanlık ve Demokrasi) [1948]; Réflexions sur Y Amérique (Amerika Üstüne Düşünceler) [1959]; La Philosophie Morale (Ahlâkî Felsefe) [I960]; La Responsabilité de l’Artiste (Sanatçının Sorumluluğu) [1962]; Dieu et la Permission au Mal (Tanrı ve Şer Fırsatı)

[1963]; Le Songe de Descartes (Descartes’-ın Rüyası) [1965]; Le Mystère d’tsraël (İsrail’in Sırrı) [1965]; Le Paysan de la Garonne, Un Vieux Laie s’interroge à propos du Temps Présent (Garonne’lu Köylü, İhtiyar Bir Laik Yaşadığımız Zamanı Düşünüyor) [1966]; De la Grâce et de l’Hu-manité de Jésus (İsa’nın inayeti ve İnsanlığı üstüne) [1967]. Katolik taassubun savunucusu, Yeni Tommosso’culuğun öncüsü olan Jacques Maritain, «aydınlar nihilizmi’-nin en cüretli teşebbüsü» diye nitelediği Bergson’culuğa şiddetle karşı çıktı, (l)

Yorum yazın