J. J. Thomson Kimdir

J. J. Thomson Kimdir – J. J. Thomson Hayatı Hakkında Bilgiler

J. J. Thomson KimdirTHOMSON Joseph John Sir, İngiliz fizikçisi (Cheetham Hill/Manchester 1856-Cambridge 1940). 1876’da Owens College’dan mühendislik diploması aldı. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Trinity College’ı 1880’de bitirdi ve Lord Rayle-ıgh’in yönetimindeki Cavendish Labora-tuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1884’te Lord Raylelgh’-den boşalan fizik kürsüsü profesörlüğüne ve Cavendish Laboratuvarı yöneticiliğine getirildi. Bu laboratuvarı dünyanın başlıca deneysel fizik okullarından biri yaptı. Londra Kraliyet Enstitüsü’nde dersler verdi. 1916’da Kraliyet cemiyetinin başkanı oldu. 1906’da Nobel Fizik Ödü-lü’nü, 1908’de sir sanını ve 1912’de liyakat madalyası aldı. Deneysel ve genel fiziğin tüm sorunlarıyla ilgilenen J.J. Thomson özellikle maddenin elektriksel özelliklerini inceledi. Deneylerinde havası boşaltılmış bir cam tüpün içine karşılıklı olarak yerleştirilen iki levhanın arasına elektrik gerilimi uygulandığında eksi gerilime bağlı (anot) levhaya giden ışınların ortaya çıktığını izledi. Artı ve eksi gerilimlere bağlı iki levha arasından geçirdiği katot ışınlarının bu levhalar arasından geçirdiği katot ışınlarının arasında elektrikli alanın etkisiyle sapmaya uğradığını gösterdi. 1897’de yayımladığı makalesinde katot ışınlarını oluşturan parçacıkların oranının hidrojen iyonununkinden 2000 kat büyük olduğunu belirtti. Bu parçacıkların kütlesi ve boyutunun atoma oranla çok küçük olması nedeniyle, bu parçacığa corpuscle (maddesiz) adını verdi. 1891’de kendi önşrisiyle “elektron” denildi. 1912’de neon gazının 20 ve 22 atom ağırlıklı iki değişik elementin karışımı olduğunu bularak Soddy’in geliştirdiği izotop kavramını ilk kez deneysel,, çlarşk desteklemiş oldu. 1918’de kütlë spektografi adıyla bilinen aygıtı geliştirerek izotop ayırma yöntemini daha duyarlrhale getirdi. Üniversite yıl-larınra Maxwell’in öğrencisi olan Thomson’un yetiştirdiği yedi öğrencisi Nobel Ödülü aldı. En küçük temel parçacı^olarak tanımlanan elektronu bulmasıyla çağdaş atom fiziğinin kurucusu sayılır. Başlıca eserleri: Condoction of Electricity Through Gases (Elektriğin Gazlardan Geçişi) 1903, The Corpuscular Theory of Matter (Maddenin Parçacık Kuramı) 1907, The Electron in Chemistry (Elektronun Kimyadaki Yeri)1923, Recollections and Reflections (Anılar ve Düşünceler, özya-şam öyküsü) 1936.

Yorum yazın