İzzi Süleyman Efendi

İzzi Süleyman Efendi

Türk tarihçisi ve şairi (İstanbul ? – ay.y. 1755). İlköğrenimini babasından gördü; ayrıca.Özel dersler aldı. Nesih ve sülüs yazılarını, hattat Hoca Mehmed Rasim’den öğrendi. Kale tezkire-ciliğine tayin edildi. Belgrad’ın geri alınması için yapılan savaşları osmanlı karargâhından izleyerek Karaçelebizade Abdülaziz Efendinin Süleymanname’sini istinsah etti ve beş varaklık bir makaleyle Belgrad’ın fethine ait gözlemlerini ekledi. İstanbul’a döndükten sonra vakanüvisliğe getirildi (1745). Şairlik ve mutasavvıflığından çok vakanüvis olarak tanınan lzzî’nin 1744’ten 1752 sonuna kadar olan olayları içine alan Tarihi İstanbul’da 2 cilt olarak basıldı (1785). Bazı makale ve risaleleri de vardır. (M)

Yorum yazın