Isokolar – İsokolar

Isokolar – İsokolar

Isokolar, Nijerya’da, Nijer Deltasının kuzeybatı kesiminde yaşayan halk. Nijer-Kongo dil ailesinin Kua (Kwa) koluna bağlı bir dil konuşurlar. Birbirinden farklı iki halk olan İsokolarla komşuları Urhobolar için etnologlar Sobo adını kullanırlar.

Isokoların ekonomisi tarım ve balıkçılıkla, palmiye yağı üretimine dayanır. Başlıca ürünler yam, manyok, mısır, fasulye, biber ve yerfıstığıdır.

Erkeğin eşi ya da eşleriyle onların çocuk-lanndan oluşan aileler birleşik evlerde yaşar. Aynı baba soyundan gelen ailelerin her biri köyün belirli bir mahallesinde oturur. İsoko köyleri genellikle nüfusu 500’den daha az olan toplu yerleşmelerdir. Kadınlar ve erkekler yaşlarına göre, belli sorumlulukları olan gruplara ayrılır. Kadın gruplan-nın görevleri arasında bereket ayinleri düzenlemek, çocuk doğurmak ve pazar işleri yer alır. Topluluğun basit gereksinimlerini karşılama görevi genç erkeklere, savaş ve yöneticilik görevleri de yetişkin erkeklere verilmiştir. Yaşlı erkekler ise köy meclisinde görev alır. Politik açıdan da güç sağlayan bazı önemli görevler para karşılığında elde edilebilir. İsokolar hiçbir zaman tek bir sosyal ya da siyasal birim altında toplanmamışlar, yerel topluluklar her zaman özerkliklerini korumuşlardır.

Geleneksel dinleri yaratıcı bir tanrı ile onun elçilerine, ruhlara ve ata ruhlarına dayanır. Herhangi bir ticari etkinliğe girişmeden önce, hastalık ve ölümde ya da başarısızlık durumlarında kâhinlere başvurulur. Büyük ağaçlann içinde cadıların buluştuklarına inanılır. Pek çok İsoko günümüzde Hıristiyanlığı benimsemiştir.

Yorum yazın