İsmet Sungurbey

 İsmet Sungurbey kimdir , İsmet Sungurbey hayatı , eserleri ve kitapları hakkında bilgiler.

İsmet SungurbeyTürk hukukçusu (İstanbul 1928-2006). İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesini bitildi (1949). Aynı fakülteye profesör oldu (1963). Eserleri: hukuk alanındaki araştırmalar: Borç İkrarı ve Borç Vaadi (1957); Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi (1963); Medenî Hukuk Eleştirileri (3 cilt, 1963-1970); Acemoğlu’-nun Tapulama Kanunu, Eşya Hukukunun Meseleleri Adlı Kitapları ve Sero-zaıı’ın Hukukçuluk Metodu Üstüne Notlar (1971); Medenî Kanun Ontasarısınm Nesneler Hukukunun Eleştirisi (1972). Lügat ve açıklamalı yasalar: Medenî Hukuk Terimleri Sözlüğü (1966); Açıklamalı Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu (1959-1968). Türk kültür tarihiyle ilgili çalışmalar: Ord. Prof. Ebül’ulâ Mardin’in Huzur Dersleri adlı eserinin 2. ve 3 ciltlerinin önsöz ve eklerle yayımlanması (1966); Halil bin İsmail bin Şeyh Bedreddin Mahmud’un Sı mavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mena-kıbı’mn yayımı (1967) [Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte].

Yorum yazın