İsmail Safa Kimdir

İsmail Safa Kimdir

İsmail Safa (d. 11 Mart 1867, Mekke – ö. 24 Mart 1901, Sivas), Osmanlı şair.

Hicaz mektupçusu Behçet Bey’in oğlu, yazar Peyami Safa’nın babasıdır. Babasının ölümü üzerine kardeşleri Ahmed Vefa ve Ali Kâmi (Akyüz) ile birlikte İstanbul’a geldi. Ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi’n-de tamamladı (1886). Evkaf ve Telgraf nezaretlerinde çalıştı; mülkiye idadisinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Mirsad (27 Mart-11 Eylül 1891; 25 sayı) dergisinin başyazılarını yazdı; Maarif (1891-96), Mek-teb ve Malûmat dergilerinde de çeşitü yazıları yayımlandı. Hükümete karşı düzenlenen gizli toplantılara katıldığı gerekçesiyle 1900’de II. Abdülhamid tarafından Sivas’a sürgün edildi. Orada vereme yakalandı ve öldü.

Muallim Naci’nin “şair-i mâderzâd” (anadan doğma şair) olarak adlandırdığı İsmail Safa’nın ilk şiirleri Mirsad’da Kâmil takma adıyla yayımlandı. Tanzimat şiirinden tam olarak kopmadan Servetifünun değerlerine yönelen İsmail Safa, bu açıdan bir geçiş şiirine öncülük etmeye çalıştı ve dilde yalınlığı savundu. Başlıca yapıtları Sünuhat (1889), babası Behçet Efendi’nin şiirlerini de içeren Huz Mâ Safa (1891), Mağdure-i Sevda (1891), Mevlid-i Pederi Ziyaret (1894), Mensiyat (1896) ve Fİissiyat’Ur (ös İ912). Eleştirileri ise Mülahazat-ı Edebiye (1898) ve Muhakemat-ı Edebiye (ös 1913) adlı yapıtlarında yer alır.

Yorum yazın