İsmail Refik Kimdir

İsmail Refik Kimdir

İsmail Refik (ü. 18. yüzyılın ikinci yarısı), nestalik yazıda tanınmış Osmanlı hattat. Yaşamı üstüne bilgi çok azdır. Yazıyı Kâtipzade Mehmed Refi Efendi’den öğrenip icazetname aldığı, Rumeli’de kadılık yaptığı bilinir. İran nestalik yazısının büyük ustası İmâd’ın üslubunu izlemiştir. İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi’ nin medrese, çeşme ve sebilinin yazılan onun elinden çıkmıştır.

Yorum yazın