İsmail Maşuki Kimdir

İsmail Maşuki Kimdir

İsmail Maşukî, çelebi şeyh olarak da bilinir (d. 1508, Aksaray, Konya – ö. 1529, İstanbul), Türk mutasavvıf, Bayrami Melamilerinin önderlerinden.

Melami şeyhi Pir Ali’nin oğluydu. Bayezid ve Ayasofya camilerinde verdiği derslerde vahdet-i vücud (varlığın birliği) felsefesini yaymaya çalıştı. Aralarında askerlerin, özellikle sipahilerin de bulunduğu çok sayıda mürit topladı. İsmail Maşukî’nin müritleri üzerinde gittikçe artan etkisinden rahatsız olan padişah onun, kasabasına dönmesini istedi. İsmail Maşukî bu isteğe uymayınca 12 müridiyle birlikte Atmeydanı’nda idam edildi. Denize atıldıktan sonra Rumelihisarı kıyısına vuran cesedi bir müridi tarafından Kayalar Mezarlığı’na gömüldü. Yalın bir Türkçeyle yazılmış gazellerinin yanı sıra bir mesnevisi vardır.

Yorum yazın