İsmail Kemal Vlora Kimdir

İsmail Kemal Vlora Kimdir

İsmail Kemal (d. Ocak 1844, Vlore, Arnavutluk – ö. 1920, İtalya), Arnavutların ulusal kahramanlarından siyaset adamı. Mayıs 1860’ta ailesiyle birlikte yaşadığı Yanya’dan (bugün İoânnina) İstanbul’a gitti. Giritli Mustafa Paşa’nın koruyuculuğu altına girdi. Bir süre Tercüme Odası’nda çalıştı. Daha sonra Yanya valisi Akif Paşa’-nın hizmetine girdi ve onunla birlikte Arnavutluk’u gezerek ülkesini tanıdı. II. Abdülhamid’in baskıcı tutumu nedeniyle 1900’de Avrupa’ya kaçtı. Brüksel’de Arnavut milliyetçiliğini savunan Albania ve Le Salut de l’Albanie adh gazeteleri çıkardı. II. Meşra-tiyet’in ilanı üzerine Berat (Arnavutluk) mebusu oldu (1908). Prens Sebahaddin’e yakın görüşleri nedeniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileriyle anlaşmazlığa düştü. Ahrar Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı ve hükümete yönelttiği sert eleştirilerle dikkati çekti. 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) sırasında Meclis-i Mebusan reisliğine getirildi. Sonradan İttihatçıların sert suçlamalarına hedef oldu.

Balkan Savaşlan’nın (1912-13) başlaması üzerine Dıraç’a (bugün Durres) kaçtı. OsmanlI Devleti’nin yenilgisinin ardından Arnavutluk’ta bağımsızlık ilan edilmesine öncülük ederek, kurulan ilk Arnavutluk hükümetinin başına getirildi. Londra’da toplanan ve Balkan ülkelerinin de katıldığı konferansın 17 Aralık 1912’de Arnavutluk’ un bağımsızlığını tanımasından sonra yerel güçler ve kralcılarla anlaşmazlığa düştüğünden yerini Turhan Paşa’ya bıraktı. I. Dünya Savaşı (1914-18) sırasında ve sonrasında İtalyanlara ve müttefiklerine karşı Arnavutluk’un bağımsızlığı için mücadele etti. Avrupalı devletlerin Arnavutluk sorununa olumsuz yaklaşmaları nedeniyle son yıllarında ABD’den destek arayan bir siyasal çizgi izledi.

Yorum yazın