İsmail Galib Bey

İsmail Galib Bey

İsmail Galib Bey (d. 11 Kasım 1847, İstanbul – ö. 15 Aralık 1895, İstanbul), Osmanlı bilimsel nümizmatiğinin kurucusu.

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa’mn oğlu, ressam Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem Eldem’in kardeşiydi. 1893’e değin Şûra-yı Devlet üyeliğinde bulundu. Daha sonra vilayet müşaviri olarak Girit’e atandı. Kısa süre sonra bu görevinden ayrılarak İstanbul’a döndü. İsmail Galib Bey’in çalışmaları, kendisinden sonraki sikke uzmanlanna kaynaklık etti. İslam nümizmatiği ile az bulunan sikkeler üzerine çok sayıda Türkçe ve Fransızca makale ve risale yazan İsmail Galib Bey’in başlıca yapıtları arasında, Takvim-i Meskûkât-ı Osmaniye (1890), Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiye (1892), Mes-kûkât-ı Türkmaniye Katalogu (1893), Türkçe ve Fransızca Meskûkât-ı Kadime-i İsla-miye, Monnaies anciennes musulmanes (1901) sayılabilir.

Yorum yazın