İsmail Ankaravi Kimdir

İsmail Ankaravi Kimdir

İsmail Ankaravi, rüsuhİ İsmail dede olarak da bilinir (d. Ankara – ö. 1631/32, İstanbul), Mevlevi şeyhi. Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin Mesnevisine yazdığı şerhiyle

tanınır. Medrese öğrenimi gördü. Önce babasının bağlı olduğu Bayrami tarikatına giren İsmail, daha sonra Mevleviliği benimsedi. İstanbul’da Galata Mevlevihanesi şeyhi oldu ve bu görevi ölümüne değin sürdürdü. Türbesi, Galata Mevlevihanesi mezarlı-ğındadır.

Türkçe, Farçsa ve Arapça yazan İsmail Ankaravi’nin en önemli yapıtı, yedi ciltlik Fatihü’l-Ebyat (1835, 6 cilt; yb 1872, 7 cilt) adh Mesnevi şerhidir. Ankaravi, Mesnevide geçen yedi kat gök, yedi gezegen, yedi kat Cennet ve Cehennem gibi yedi rakamının kutsallığına bakarak ve Fatiha suresinin de yedi âyetten oluştuğunu göz önünde bulundurarak Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin Mesneviyi yedi cilt olarak yazdığı görüşüne vardı. 1620’de İstanbul’da Mesnevinin yedinci cildi olduğu iddia edilen bir metin bulununca görüşünün doğruluğuna inanarak şerhini yedi cilt olarak yedi yılda yazdı. Ama sonraki yıllarda, bulduğu metnin Mesneviyle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Fatihü’l-Ebyat en başarılı Mesnevi şerhi olarak kabul edilir. İsmail Ankaravi’nin öbür önemli yapıtları arasında. Şeyhülislam Yahya Efendi’nin isteği üzerine yazdığı Nisab-ı Mevlevi ile Mesnevideki beyitleri açıklayan Camiü’l-Âyat sayılabilir.

Yorum yazın