İskilipli Mehmed Hilmi Efendi

İskilipli Mehmed Hilmi Efendi

türk din bilgini (İskilip 1841-istanbul 1918). İskilipli bilginlerden Haşan Efendinin oğlu. İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı. İstanbul’a gelerek (1854) Cafer A-ğa medresesine girdi Burada AnkaralI Said Efendinin derslerine devam etti. Keçecizade Süleyman Sırrı Efendiden icazet aldı, imtihan vererek Büyük Ayasofya camiinde öğretime başladı (1871). Bâ iptidayı hariç rü-usa yükseldi (1875). 1885’te icazet verdi. Süleymaniye derecesiyle Siyavuşpaşa medresesi müderrisliğine getirildi (1905). İskilip’te bir süre müftülük görevinde bulundu. (1887-1889). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1890-1914). Kemankeş Mustafapaşa camiinde ders verdi, ikincimah-mut türbesinde Buharîi Şerif okuttu, (m)

Yorum yazın