Isaac Newton kimdir

Isaac Newton kimdir – Isaac Newton hayatı , Isaac Newton neyi bulmuştur
Isaac Newton , İngiliz fizikçisi, matematikçisi ve astronomu (Woolsthorpe, Lincoln 1642-Kensington, Middlesex 1727). Bir çiftlik sahibinin oğlu. Küçük yaşta öksüz kaldı, önce Grantham okulunda okudu, sonra 18 yaşında Cambridge’teki Trinity College’e gönderildi ve orada Barrow’un gözde öğrencisi oldu. 1665’te Londra’da veba salgını başgösterince, Cambridge üniversitesi kapandı ve Newton, Woolsthorpe’a dönerek 1667’ye kadar orada kaldı. Sanıldığına göre, fizik, matematik ve astronomi alanlarında bellibaşlı keşiflerini bu süre içinde gerçekleştirdi: sonsuzküçükler hesabı, beyaz ışığın yapısı ve evrensel çekim teorisi.

Newton 1669’da, matematik profesörü olarak Barrow’un yerine geçti. Bu yıldan itibaren derslerinde, beyaz ışığın bileşimi teorisini anlattı ve Descartes’ın gökkuşağı ile ilgili açıklamasını tamamladı. 1671’de, aynalı teleskopunu kendi eliyle yaptı.

1672’de Royal Society’ye üye seçildi. 1675’-te bu kuruma, cisimlerin renkleri ile ilgili açıklamasını, ayrıca ince lamelerde ışığın renklere ayrılması üstüne bir teori sundu. Kırınım (Grimaldi tarafından keşfedildi) i-le ilgili gözlemlerini, 1704’te Opticus (Optik İncelemesi) adlı eserin ilk baskısında yayımladı.
Halley’in ısrarı üzerine, 1683’e doğru, Phi-losophiae Naturalis Principia Mathema-tica (Tabiat Felsefesinin Matematik İlkeleri) [1687] adlı eserini yazmağa başladı. Bu eserinde geliştirdiği evrensel çekim teorisini daha önceden kurmuş olması gerek, çünkü elma fıkrası 1666’ya doğru anlatılmağa başlanmıştı. Bu eserde, ters kare kanunundan başka, çarpma kanunlarını a-çıklıyor, akışkanların hareketini inceliyor, ılım noktalarının devinmesini hesaplıyor, gelgit olaylarının teorisini v.b. veriyordu. Principia (İlkeler) adlı eserinde, modern bilimin temellerini attığı ve metotlarını çizdiği ileri sürülebilir, öğrencisi lord Hali-fax’in aracılığıyle, 1695’te Darphane de-netmenliğine tayin edilen Newton, 1699’da bu kurumun müdürü oldu. 1703’te Royal scciety başkanlığına seçildi ve ölümüne kadar, her yıl tazelenen seçimlerle bu görevde kaldı. Newton, ayrıca matematik alanında önemli buluşlar yaptı. Arithmetica Universalis (Evrensel Matematik) adlı e-serden başka, 1707’de Tractatus de Quad-ratura Curvarum (Eğrilerin Kareleştirilmesi üstüne İnceleme) adlı bir eser yayımladı. Bu sonuncu eserde, flüksiyon hesapları kurallarını açıklıyordu. Aynı tarihte Leibniz de diferansiyel hesabı bulmuştu. Bu durum, iki bilginin taraftarları arasmda ateşli tartışmalara yol açtı. Newton, tartışmadan hoşlanmıyordu. Bu da, buluşlarını yayımlama konusunda gösterdiği tereddütleri açıklamaktadır. Bilimsel çalışmaları dışında, Newton tarih ve teolojiyle ilgili iki eser yazdı, öldüğü zaman West-minster’e gömüldü. (L)

Newton alanı, Newton’un evrensel çekim kanununa uygun olarak, kütleler tarafından yaratılan kuvvetler alanı. (Yerçekim alanı, elektrik alanı, magnetik alan birer Newton alanıdır. Bütün Newton alanlarının bir potansiyelden türediği ispat edilmiştir.) tL]

Newton-Cotes formülü, bir fonksiyonun sonlu bir aralıktaki integralinin yaklaşık ifadesi; bu ifade, fonksiyonun yerine, aralığın uçları dahil eşit uzaklıktaki noktalarda fonksiyonun aldığı değerlere eşit değerde bir çokterimliyi koyarak elde edilir. (Bu çokterimlinin her derecesi için bir formül vardır, özellikle ikinci derece için, Simpson formülünden yararlanılır.) [L]

Yorum yazın