İncesulu Mehmet Hulusi Efendi

İncesulu Mehmet Hulusi Efendi

türk din bilgini (İncesu 1848-istanbul 1920). ilköğrenimini doğduğu yerde yaptı. Aynı yerdeki Karamustafapaşa medresesinde, Kay-seri’de Hacızekeriyaefendi medresesinde o-kudu. İstanbul’a geldi. Fatih’teki Feyzul-lahefendi medresesine girdi. Gümülcineli Ahmed Asım Efendiden icazet aldı. Fatih camiinde öğrenime başladı (1878). Rüus imtihanını kazandı (1879). On beş yıllık bir öğretimden sonra öğrencilerine icazet verdi (1894). Mûsılei sahn derecesiyle Abdullah Efendi dersiyesi müderrisliğine getirildi (1904). Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1901-1913). Mahreç payesini aldı (1914). [m]

Yorum yazın