İmam Şazeli Kimdir

İmam Şazeli Kimdir

ŞAZİLİ veya ŞAZELÎ (Ebu’l Haşan Ali bin Abdullah) arap mutasavvıfı (Gemara, Septe veya Şazila 1197 – Humeysire 1258). Şazeliye tarikatının kurucusu. Genç yaşında kendini tasavvufa verdi. Devrin ünlü sofilerinden Muhammed bin Ali bin Hir-zihim ve Abdüsselâm bin Maşiş’in toplantılarına katıldı, düşüncelerinden yararlandı. Bir süre sonra, tarikatını yaymak için Tunus bölgesine gitti. Halk üstünde büyük etkisi olduğu için devlet yöneticilerinden korkarak oradan kaçtı. İskenderiye’ye sığındı. Halk arasında çok sevilen Şazilî’-nin türbesi önemli ziyaret yerlerinden biridir. Daha çok tevhid inancına önem veren Şazilî, müritlerine devamlı ibadeti öğütler. Şazilî’nin çeşitli dualarını biraraya toplayan mecmuaları vardır. (M)

Yorum yazın