İlhan Tekeli Kimdir – Kitapları

İlhan Tekeli Kimdir – Kitapları

İlhan Tekeli (d. 6 Kasım 1937, İzmir), kent ve bölge plancısı, toplumbilimci ve tarihçi.

İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) İnşaat Fakültesi’ni 1960’ta yüksek mühendis olarak bitirdi. 1964’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1963’te İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi’nde proje yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 1965-66’da Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) bursuyla ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Pennsylvania Üniversitesi’nde öğrenim görerek bölge bilimi dalında yüksek lisans derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra İmar ve İskân Bakanlı-ğı’ndaki görevini sürdürürken ODTÜ’ de bölge planlama yüksek lisans programında ders verdi (1966-69). 1968’de ITÜ Mimarlık Fakültesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. 1970’te İmar ve İskân Bakanlığından ayrıldı, 1972’ye değin ODTÜ’de tam zamanlı öğretim üyesi olarak Bölge Planlama Seksiyonu’nun başkanlığını yürüttü. 1973’te doçent oldu. 1974’te ABD’de Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Aynı yılın sonunda 24 öğretim üyesiyle birlikte ODTÜ’den uzaklaştırıldı. Ankara ve İzmit belediyelerinde danışmanlık yaptıktan sonra 1978’de Danıştay kararıyla ODTÜ’deki görevine döndü. 1980’de profesör olan Tekeli bu tarihten sonra Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yöneticilik görevleri de üstlendi.

Tekeli’nin çok sayıda yapıtı arasında Planlama ve Ülkesel Fiziki Planlama Üzerine (1971), Bölge Planlama Üzerine (1972), Bağımlı Kentleşme (1977), Yerleşme Sistemlerinde Makro Yaklaşım İçin Türkiye Üzerinde Bir Deneme (1979), Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Tarihi Üzerine Konuşmalar (1980) ve Türkiye’de Kentleşme Yazıları (1982) sayılabilir. Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (1974), 1929 Dünya Ekonomik Bunalımında Türkiye’nin Politika Arayışları (1977), Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama: T.C. Merkez Bankası (1981), Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu (1982) ve Dünyada ve Türkiye’de Serbest Bölgelerin Doğuş ye Dönüşümü (1987) gibi yapıtlarını Selim İlkin’le birlikte kaleme alan Tekeli’nin başka yazarlarla yayımladığı öteki kitapları arasında Gecekondulu Dolmuştu İşportalı Şehir (1976; Yiğit Gülöksüz ve Tarık Okyay’la birlikte) ve Dolmuşun Öyküsü (1981; Tarık Okyay’ la birlikte) sayılabilir. Tekeli ve İlkin ortak yapıtları Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşma Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziye-si ve İbrahim Tahtakılıç’\a 1989 Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü almışlardır.

Yorum yazın