İlhan Mimaroğlu Hayatı ve Eserleri

İlhan Mimaroğlu Hayatı ve Eserleri – İlhan Mimaroğlu Kimdir

İlhan Mimaroğlu Hayatı ve EserleriTürk bestecisi (İstanbul, 1926 -2013). Galatasaray Lisesi’ni (1945) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren (1949) İlhan Mimaroğlu, bir süre Hayrullah Duygu’dan klarnet dersleri aldıktan sonra çalışmalarını bütünüyle müzik alanında sürdürdü. 1955-1956 yıllarında Rockefeller bursuyla New York’a giti. Columbia Üniversitesi’nde Paul Henry Lang’dan müzikoloji, Douglas Moore’dan bestecilik dersleri aldı. 1959’da New York’a yerleşen sanatçı, çalışmalarını daha önceki yıllarda yazdığı geleneksel çalgılar için besteler yerine, elektronik müzik alanında yoğunlaştırdı. 1963’ten sonra Columbia Üniversitesinde Vladimir Ussachevsky yönetiminde öğrenim gördü ve elektronik müzik dalında uzmanlaştı. Bu arada özel olarak Edgard Varese ve Stefan Wolpe ile bestecilik çalıştı. Columbia Üniversitesinde elektonik müzik öğretmeni olarak görev aldıktan sonra, 1968’de Fransız Radyosu’nun özel çağrılısı olarak Müzik Araştırmaları Topluluğu Stüdyolarında çalışmalar yaptı. 1971-1972 yıllarında Guggenheim Ödülü’nü kazanarak Paris’te aynı konudaki çalışmalarım sürdürdü.

İlhan Mimaroğlu Türkiye’de başlamış olduğu radyo programları düzenleme işine A.B.D’nde de devam etti ve 1959’dan başlayarak Amerika’nın Sesi Radyosu’nda, 1970’ten sonra da yedi yıl, New York’un WBAI Radyo-su’nda müzik ve kültür konularına yönelik birçok program yayınladı.

YAPITLARININ ÖZELLİKLERİ

Elektronik yapıtlarım klasik stüdyo ortamına göre besteleyen, elektronik çalgılarla ve kaynaklarla kısıtlanmak yerine tüm seslerden yararlanmayı yeğleyen İlhan Mimaroğlu, elektronik müziği sinema sanatıyla koşutlayan bir görüşe sahiptir. Bu görüş gereği besteciyi yönetmen, çalgıcı ve şarkıcıları da oyuncu olarak gören bir kuram geliştirmiştir, öte yandan, geleneksel bir türün, konuşulan sözlerle, çalgı ve şarkı müziğini birleştiren “melodram” türünün olanaklarını araştırmaktadır. Bu çalışmalarım gerek elektronik, gerekse geleneksel ortamlar için yapıtlarına uygulamış, bunun sonucu olarak ortaya çıkan öz ve biçim kaygısıyla, çağdaş-toplumsal sorunları ele alan bir “bildiri müziği” türü geliştirmiştir.

Elektronik müzik çalışmalarının yanı sıra, geleneksel orkestra çalgıları için besteler de yazan İlhan Mimaroğlu ülkemizdeki ilk kuşak çoksesli müzik bestecilerinin tersine, Türk Halk müziği ve Divan müziğinden kaynaklanmaya karşı çıkmıştır. Ulusal nitelikleri, tümüyle Türk düşünce ve duygusunun özelliklerinde aramak gereğini savunmuş, ancak bu özelliklere bağlı yerel bir kaynaklanmayla evrensel sanat müziğindeki sürekli evrime bir katkıda bulunulabileceğini ileri sürmüştür.

Yazı tekniği olarak, “atonal” (belli bir tona bağlı olmayan) yazıyı seçmiş olan besteci böylece, çağrışımların getirdiği biçimlere uyarak, özde yaratış eyleminin “romantik” kişiliğini yansıtan besteler yazmıştır.

Değişik tarihlerde, çeşitli dergi ve gazetelerde müzik üstüne yazılar da yazmış olan ilhan Mimaroğlu’nun müzikle ilgili çeşitli kitapları vardır: Amerika,Sesleri (1956); Caz Sanatı (1958); Musiki Tarihi (1961); Ön Bir Çağdaş Besteci [ 1961); Günsüz Günce (1989); vb.

Başlıca Eserleri

Geleneksel çalgılar için: Monologlar (klarnet, viyola, vb. için); Piyano İçin Üç Parça; Pièces sentimentales (Duygusal Parçalar); Anı ve Günce Sonatı; Rosa; Valses ignobles et sentencieuses; Yay h Dördüller; Yay h Çalgılar İçin Gece Ezgileri (F. Güvençtin anısına); Metropolis (orkestra için); Konçerto (klarnet için).

Ses bandı, çalgı ya da şarkı ortamı için: Music Plus One (keman); Still Life (viyolonsel için); Immolation Scene (söz ve şarkı); Sleepsong for Sleepers (Uykucular İçin Uyku Şarkısı, klarnet ve piyano için).

Elektronik müzik yapıtları: Görsel Çalışmalar; Prelüdler; jean Dubuffet’ nin “Coucou Bazar”ı İçin Müzik; Le Tombeau d’Edgar Poe (Edgar Poe’ nun Mezarı); Besteci ve Çalgıcı İçin Piyano Müziği; La Ruche; Wings of the Delirious Demon (Çılgın Şeytanın Kanatlan); Sing me a Song o Songmy ; Tract; To Kill a Sunrise.

Yorum yazın