İkinci Süleyman Kimdir

İkinci Süleyman Kimdir

Süleyman II (d. 15 Nisan 1642, İstanbul -ö. 22 Haziran 1691, Edirne), 1687-91 arasında Osmanlı padişahı. Dönemi içte ve dışta karışıklıklarla geçmiştir.

Sultan İbrahim’in oğludur. Annesi Saliha Dilaşûb Sultan’dır. Sarayda kapalı bir yaşam sürdü. Valide Kösem Sultan’ın onu IV. Mehmed’in (Avcı) yerine tahta geçirmeye girişmesi üzerine daha sıkı bir gözetim altına alındı. 1687’de tahttan indirilen IV. Mehmed’in yerine padişah oldu. Cülus bahşişi nedeniyle başkaldıran yeniçeriler ve kapıkullarının istekleri yerine getirildiyse de ayaklanmacıların yönetim üzerindeki baskısı bir süre daha devam etti. Süleyman bu nedenle önemli devlet görevlerinde sık sık değişiklik yapmak zorunda kaldı. Onun iç sorunlarla uğraştığı sırada Macaristan’da ilerleyen Avusturya 1687 sonunda Eğri’yi (Eger), Venedikliler de Mora’yı ele geçirdiler. Vergi gelirlerinin azalmasına yol açan bu durum ekonomik sıkıntıyı artırdı. Bir yıldır süren iç karışıklıkların yol açtığı, İstanbul’daki büyük bir ayaklanma kısa sürede bastırıldı (1688). Aynı yıl Derbend, Gradiska, Lipva (Lippa), Belgrad, Semen-dire (Smederevo) gibi önemli kaleleri ele geçiren AvusturyalIlar, 1689’da Batoniçe ve Niş’i de (Nis) alarak Sırbistan’ın büyük bir bölümüne egemen oldular. Süleyman, Köprülü ailesinden Fazıl Mustafa Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. Fazıl Mustafa Paşa devlet yönetiminde, orduda ve vergi sisteminde bir dizi reform gerçekleştirdikten sonra 1690’da Niş, Semendire ve Belgrad’ı geri alarak Vardar-Drava arasındaki topraklarda OsmanlI egemenliğini yeniden sağladı.

Erdel Seferi’ne çıkma hazırlığı yapmakta olan Fazıl Mustafa Paşa’nın İstanbul’da bulunmamasından yararlanan IV. Mehmed yanlılarının padişahı tahttan indirmek için harekete geçeceği haberi üzerine, IV. Mehmed ile oğulları ve Şehzade Ahmed (sonradan II. Ahmed) Edirne’ye gönderildi. Sadrazamının ve devlet ileri gelenlerinin ısrarı üzerine, sağlığının uzun süredir bozuk olmasına karşın II. Süleyman da Edirne’ye gitti. Kısa bir süre sonra da orada öldü.

Yorum yazın