İkinci Napolyon

İkinci Napolyon
(François Charles Joseph BONAPARTE) [Paris 1811-Schönbırunn 1832]. Napolyon I ile Marie Louise’in oğlu. Doğar doğmaz, imparatorluğun mirasçısı olarak Roma kralı unvanını aldı. Fakat imparatorluk yıkılmağa başladığı sırada Viyana’ya, büyükbabasının yanına gönderildi ve Parma prensi oldu. Babası onun lehine iki defa tahttan vaz geçince (4 nisan 1814 ve 22 nisan 1815), Yüzgün meclisleri tarafından şeklen imparator ilân edildi (23 haziran 1815). Bir daha ne Fransa’yı, ne de babasını görebildi. Viyana sarayında göz altında yaşadığı için adını değiştirmek zorunda kaldı. Reichstadt dükü ilân edildi ve avusturya geleneklerine göre yetiştirildi. 1830’da Paris’te adı etrafındaki gösterilerden yararlanan Metter-nich onu, Louis-Philippe’e karşı bir baskı aracı olarak kullandı. Ama Reichstadt dükü taraftarlarının niyetlerinden faydalanmağa pek yanaşmadı. Kısa bir süre sonra akciğer vereminden öldü. (L)

Yorum yazın