İkinci Abbas – 2. Abbas

İkinci Abbas – 2. Abbas – Safevî hükümdarı (?,1633-Damgan 1666), Safevi Devleti’nin 6. hükümdarı (1642-1666). Büyük lakabıyla tanınan I.Abbas’ın torununun oğlu olan ve Safî Mirzâ adını kullanan Şah
Abbas, 1642’de 10 yaşındayken Mirzâ’ nın yerine Safevî tahtına çıktı. 24 yıl süren saltanatı boyunca, pek varlık gösteremedi. Zamanında, Safevî Devleti, Doğu’da Özbekler, Batı’da ise Gürcülerle’ uğraşmak zorunda kaldı. Şah Abbas, 1637’de Kandehar’ı ele geçirmiş olan Cihan Şah’ın 1648’de çıktığı bir seferden yararlanarak burasını Hint-Türk Devleti’nden geri almayı başardı. Bu arada, içişleriyle ilgili bir sorundan ötürü İran’a sığınan Özbek reislerine konukseverlik gösteren Şah Abbas, aralarında geçen savaştan sonra ele geçirdiği Gürcü Emiri Tahmuras’ı da bağışladı. II. Abbas zamanında, İran’da sefahat oldukça yaygındı ve Safevî hükümdarları da sefahate düşkündüler. Kendisi bunun önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı. Hükümdarlara bakarak aşırı ölçüde şaraba düşkünlük gösteren halka bunu yasakladı ve yolsuzluklarla büyük bir mücadeleye girişti. Ancak, bir süre sonra kendisi de içki kullanmaya başladı. Bu yüzden henüz 34 yaşındayken Damgan’da 1666 yılında öldü. Türbesi Kum kentindedir.

Yorum yazın