II. Maximilian – Kutsal Roma İmparatoru

II. Maximilian – Kutsal Roma İmparatoru (Viyana 1527 – Regens-burg 1576), germen imparatoru (1564 -1576), Bohemya ve Macaristan kralı, Maximilian I’in küçük torunu, Ferdinand I ile Anne Jagiellon’un oğlu. İspanya sarayında yetişti. Kari V’in Fransa (1544) ve Smal-kalde birliği sırasında protestanlarla yaptığı savaşta ona eşlik etti (1547). Kari V’in kızı Marie ile evlendi (1548) ve 1550*-ye kadar Ispanya genel valisi oldu. Din konusunda kararsız olmakla birlikte, Re-form’a karşı gösterdiği sempati az daha tahta çıkmasına engel oluyordu. Frankfurt (1562), Bohemya (1562) ve Macaristan’da (1563) Romalılar kıralı seçildi. 1564’te imparator oldu. Kurmağa çalıştığı din barışı gerek katoliklerin, gerek Protestanların muhalefetiyle karşılaştı. Fakat imparatorlukta ve verasetle kazanılan eyaletlerde Protestanlığın iyice gelişmesini destekleyen bir hoşgörü rejimi izledi. OsmanlIlarla yapılan savaşlar Maximilian Il’nin bütün malî kaynaklarını kuruttu. Maximilian sekiz yıllık bir ateşkes imzaladıktan (1569) sonra OsmanlIlara yıllık bir haraç ödemek ve Macaristan’da sürekli osmanlı akınlarına karşı koymak zorunda kaldı. Tahtı, oğlu Rudolf II’ye bıraktı, (l)

Yorum yazın