İhsan Sungu Kimdir

İhsan Sungu Kimdir

İhsan Sungu (d. 1883, Trablusşam, Lübnan – ö. 11 Nisan 1946, Ankara), çağdaş eğitim hareketinin öncülerinden.

Babasının memur olması nedeniyle çocukluğu Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçti. Diyarbakır İdadisi’ni (1898) ve Mekteb-i Mülkiye’yi (1904) bitirdi. Teçhizat-ı Askeriye Nezareti evrak müdür muavini olarak devlet hizmetine girdi. 1907’de Washington elçiliği üçüncü kâtipliğine atandı. II. Meşrutiyettin ilanından (1908) sonra Türkiye’ye dönerek Tanin gazetesinde çalıştı. Daha sonra Sâtı Bey’in ısranyla öğretmenliğe başladı. İstanbul Darülmuallimini’nde tarih ve pedagoji, İstanbul Amerikan Kız Kole-ji’nde edebiyat ve tarih dersleri verdi. Cumhuriyet döneminin ilk milli eğitim ders programlarını hazırlamak için toplanan üç kurulda yer aldı. Maarif Vekâleti (sonradan Milli Eğitim Bakanlığı) Talim ve Terbiye Heyeti üyeliği ve başkanlığında bulundu. 1929’da Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü müdürlüğüne getirildi. Türk Tarih Kurumu asbaşkanlığını yürüttü (1938-42). Atatürk ve ismet İnönü’nün yakın çevresinde bulundu. 1939’da getirildiği Maarif Vekâleti müsteşarlığı görevini ölümüne değin sürdürdü.

Çok zengin bir kütüphaneye sahip olan İhsan Sungu, Türkiye’de çağdaş bir eğitim anlayışının gelişmesine, yeni öğretim kadrolarının yetişmesine büyük katkılarda bulunmuş, eğitim dergilerine yazdığı yazılarla Türk eğitimine kuram ve uygulama yönünden öncülük etmiştir. Başlıca yapıtlan arasında Tevhid-i Tedrisat (1938), Tanzimat ve Yeni Osmanlılar (1940) ile Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (ty) sayılabilir.

Yorum yazın