ibrahim Alaettin Gövsa Kimdir

ibrahim Alaettin Gövsa , türk şair ve yazarı (İstanbul 1889 – Ankara 1949). Vefa ve Trabzon idadilerinde orta öğrenim yaptıktan sonra Mektebi Hukuku bitirdi
(1910) . Adliye nezaretinde çalıştı (1910 – 1911). Trabzon sultanîsinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Psikoloji ve pedagoji öğrenimi için devlet tarafından İsviçre’ye gönderildi. Cenevre Üniversitesi Psikoloji bölümü ile Jean-Jacques Rousseau Pedagoji enstitüsünü bitirdi. İstanbul Dârülmuallimin’- iride psikoloji ve pedagoji öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye dairesinde üye olarak çalıştı (1926). Maarif Vekâleti başmüfettişliğine yükseldi (1935). Sivas (1927), Sinop (1931), İstanbul (1936-1946) milletvekilliklerine seçildi. İnönü Ansiklopedisinin genel sekreterliğinde bulundu. Son görevi Ziraat bankası idare meclisi üyeliği idi. Resimli Gazete, Yedigün dergisi, Hürriyet gazetesi v.d.de sürekli yazıları çıktı. Şiir alanında çocuklar için yazdığı manzumeler ve Atatürk’ün ölümü üzerine yazdığı Tavaf adlı ağıdıyle ün kazandı. Edebî eserleri şunlardır: Çocuk Şiirleri
(1911) ; Güftügû (1912); Çanakkale İzleri (1926); Şen Yazılar (1927); Nazif’ten Ha- mid’e Ahiretten Mektuplar (1932); Acılar (1941). Pedagoji, biyografi, ansiklopedi, lügat türlerinde de eserler verdi: İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri (1921); Bediî Terbiye Tetkikleri (1921); Bediî Terbiye (1925); Çocuk Ruhu (1926); Ruhiyat ve Terbiye (1929); Süleyman Nazif (1933); Meşhur Adamlar (4 cilt, 1933-1938); Kâşifler ve Mucitler (1939); Elli Türk Büyüğü (1940); Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1945-1946).

Yorum yazın