İBN HALDUN HAYATI

İBN HALDUN YAŞAMI
Yaşamı
İbn Haldun, hicri 732, milâdi 1332 de Tunus’ta doğdu. Ailesi Hadramut’tan İspanya’ya göç ederek gelmiştir. İbn Haldun felsefe, tarih ve zamanında geçerli öteki ilimleri tahsil etti. Tarih eserinde Mes’udî’nin fikirlerinin etkisi görülür. Ancak kendisi bu konuda yeni araştırma yöntemleri getirmiştir. İlk kez sosyoloji ve tarih felsefesi yapmıştır. İbn Haldun’un, Tarih’ine yazdığı “Mukaddime” adlı eserde tarih felsefesinin ilk araştırma yöntemi görülür.
İbn Haldun, Ebu Abdullah Muhammed al-Ansarî’den ders almış, ayrıca çalışkanlığıyla kendini iyi yetiştirmiştir. Çeşitli siyasi görevlerde de bulunmuştur. Bir ara Fas Emiri Ebû İnan’ın veziri olmuştur. Kıskananlar yüzünden hapsedilmiştir. Serbest bırakılınca Endülüs’e gitmiştir. Gırnata Emiri Abdullah b. Ahmer’in sarayında vazife aldığını da görüyoruz. Bir ara Emir onu Kastil krallığına elçi olarak yollamıştır. İbn Haldun, bazen tehlikeyi sezdiği için, bazen de kırgınlıklar dolayısıyla saraydan saraya dolaşmış ve çeşitli emirlere hizmet etmiştir. Bir süre deviler arasında da dolaşmıştır. En sonra Kahire’de hicrî 808, milâdî 1406 da ölmüştür.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın