Hz Şuayb Kimdir

Hz Şuayb Kimdir

Şuayb, Hz., Kuran’da Medyen’e ve Eyke halkına gönderilen peygamber. Çok güzel ve etkileyici konuştuğu için Hatibü’l-enbiya (Peygamberlerin hatibi) olarak da anılır.

Annesinin Lût peygamberin, babasınınsa İbrahim peygamberin torunlarından olduğu kabul edilir. Bir söylentiye göre Hz. Musa, Mısır’dan kaçtıktan sonra geldiği Medyen’ de Hz. Şuayb’ın kızıyla evlenmiştir. Kuran Hz. Musa’nın bu evliliğini anmakla birlikte kayınpederinin Hz. Şuayb olduğundan söz etmez.

Kuran’a göre Hz. Şuayb Akabe Körfezi ile Humus Vadisi arasında bulunan Medyen halkından ve Kızıldeniz’le Medyen arasında yaşayan Eyke halkından Tann’nın birliğine inanmalarını, ölçü ve tartıda doğru davranmalarını, bozgunculuk yapmamalarını ister (Araf 85, Hud 84-85). Ama onlar Şuayb’ı büyülenmiş olmakla, yalancılıkla suçlar (Şuarâ 186-187), kendisini ve müminleri yurtlarından sürmeye kalkışırlar (Araf 86-88). Gerçeği kabul etmemekte direnmeleri, kendilerine sözü edilen azabın gönderilmesini istemeleri nedeniyle Medyen halkı şiddetli bir deprem, Eyke halkı da üzerlerine yağan ateş yağmuruyla yok edilir.

Yorum yazın