Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir – Hayatı

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın yazar (Balıkesir 1874-istanbul 1957). Mülkiye’yi (SBF) bitirdiği yıl (1896) Servetifünun topluluğu oluşum başlangıcındaydı; daha önce Ahmet Mithat hayranlığıyla edebiyata yönelip ilk romanını yazmış (Nadide, 1892) olduğu için bu birikime uzak kalamadı; Servetifünun dergisinde öyküler yayımlarken kendi edebiyat beğenilerini savunan, eski edebiyat yanlılarına kafa tutan eleştirel yazılar hazırladı, fıkralar, düzyasıyla şiirsel anlatılar da yazdı. Asıl geçimini öğretmenlik ve yönetciliklerle sağlarken (Vefa, Mercan idadilerinde) yavaş yavaş siyasal yaşama kaydı, ikinci Meşrutiyet ile yerini saptamış oldu: Tanin (gazete, 1908). Böylece kişiliğinden kalan ilk değerler edebiyatla, sonraki aşamalarının ürünleri siyasetle ilgili oldu.

Başlıca eserleri: Hayat-ı Muhayyel (Düşsel Yaşam) 1899, Hayat-t Hakikiye Sahneleri (Gerçek Yaşam Görünümleri) 1910, Niçin Aldatırlarmış (1924) üç anlatı-öykü derlemesldtir. Denediği ikinci roman yüzyılın başında kalır: Hayal içinde (1901). Eleştirilerini Kavgalarım adlı bir kitapta topladı (1910). Çeşitli yayın organlarında yayımlanıp kitaplaşan anıları, günün diline ve gerekli açıklamalarına Rauf Mutluay’-ın emeğiyle kavuştu: Edebiyat Anıları, 1975, (Edebî Hatıralar, 1935), Siyasal Anılar, 1976, (gazete tefrikaları), ikinci Meşrutiyet döneminde milletvekilliği yaptı, Malta sürgünlüğünden sonra (1919-1922) Tan/n’i yeniden çıkardı (1922-1925), siyasal çatışmalar yüzünden Çorum’da sürgün kaldı (1925-1926), önemli sayılan Fikir Hareketleri dergisini çıkardı (1933-1940), son yıllarında yine milletvekili (1939-1950) ve Ulus gazetesi başyazarıydı (1948 sonrası). Çeviri ve derlemelerini ‘Oğlumun Kütüphanesi’ dizisinde yaymıştı.

Yorum yazın