Hünyadi Yanoş Kimdir

Hünyadi Yanoş Kimdir

YANOŞ, Zapolya Szepesvaralja, Macar kralı (Szepesvaralya / Slovakya 1487 – Transilvanya / Szaszsebes 1540) Krallığı 1526 – 1540. Babası istvan Zapolya Pfalz seçici prensiydi. Önce Transilvanya voyvodalığına getirildi (1511), köylü ayaklanmamı insafsız bir tutumla bastırdığı için (1514), soyluların desteğini kazanmış oldu, küçükken tahta çıkan II. Laszlo’nun vasisi oldu, bu sürede ise Osmanlılar Belgrad’ı ele geçirdiler (1521). Krallık soyu İçindeki çeşitli anlaşmazlık ve çekişmeler arasında Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan topraklarında ciddi bir savunma görmeksizin ilerledi, ünlü Mohaç Savaşında (29 Ağustos 1526) Macaristan, kralını ve ordusunu yitirdi. Zapolya’nın, kendine bağlı güçlerle belirli bir kanıt bulunamadığı için yetkili iki meclisçe de krallığı kabul edildi, 11 Kasımda taç giydi. Tahtta hak ileri süren AvusturyalI Ferdinand’a karşı durmasında OsmanlIların desteğini sağladı, ölümünden sonra yerine-söz verdiği gibi Ferdinand’ın değil, oğlu Yanoş Zsigmund’un geçirilmesini vasiyet etti.

Yorum yazın